Trainingen

1. Training Effectief Leidinggeven:

Als tandheelkundig professional bent u opgeleid om aan uw vak tot in de finesses invulling te geven. Vanuit uw ambitie en nieuwsgierigheid investeert u veel tijd en moeite om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen in uw beroepsveld. Daarnaast wordt u geconfronteerd met die andere lastige component van de praktijk, die we vaak veel moeilijker in de hand hebben, namelijk het sturen en leiden van de organisatie en de mensen die daarvan deel uitmaken. Deze training is opgezet om u daarbij te helpen. U leert systematisch te kijken naar uw organisatie, maar vooral ook naar uw rol in de aansturing van de praktijk. Hierdoor wordt u in staat gesteld met minder moeite uw taak van eindverantwoordelijke in te vullen.

In een kleine groep (5 tot 10 deelnemers) wordt het ontdekken van praktische en concrete modellen direct gelinkt aan de weerbarstige dagelijkse gang van zaken in uw praktijk. Op natuurlijke wijze en zonder druk wordt in de training gestreefd naar heel concrete leermomenten. Een training duurt 1 avond van 18.00 tot 22.00 uur.

Inhoud van de training

  1. ESH-model: een eenvoudig model om naar het complexe fenomeen “organisatie” te kijken.
  2. Managerial Grid van Blake & Mouton: een methode om leiderschapsstijlen te onderscheiden.
  3. Oriëntatie op uw eigen stijl en de impact daarvan op uw praktijkorganisatie.
  4. Tips om uw rol om te buigen naar een meer effectieve rol.

 

2. Hoe voer ik een Functioneringsgesprek?

Het voeren van een functioneringsgesprek dient gestructureerd en inhoudelijk te gebeuren. Dit betekent dat u met vaste richtlijnen en inhoud uw werknemers beoordeelt. Het functioneringsgesprek verandert van een subjectieve discussieerbare beoordeling naar een objectieve beoordeling. In deze training leren wij u een methode die er voor zorgt dat u objectief en inhoudelijk naar uw teamleden leert kijken. Daarnaast leert deze methode u de boodschap juist over te brengen.

 

3. Hoe neem ik de juiste mensen aan?

Het werven van de juiste kandidaten is een vak op zich. Als u werknemers niet uit wil kiezen op ‘een vriendelijk gezicht ‘ of een ‘humorvol karakter’, maar als u dit gefundeerd wil doen, dan is deze training echt iets voor u.

In deze training leren wij u een methode die er voor zorgt dat u objectief en inhoudelijk naar kandidaten kunt kijken. Dit doen wij door middel van de STAR methodiek. Een veel gebruikte methode die u in staat stelt de juiste kandidaat aan te nemen! Elk van de 3 trainingen bestaat uit een avondsessie van 4 uur (18.00 – 22.00 uur). Trainingen worden regelmatig door heel het land gegeven. Op onze website informeren wij u over de data.

Indien u nog vragen heeft of meer info wenst neemt u dan contact met ons op via info@dentalpeople.nl of bel naar 088 – 444 70 01.