Disclaimer


Privacy

Door ons het formulier en/of uw curriculum vitae toe te sturen, verleent u Dental People toestemming om uw informatie onder de aandacht de brengen van Dental People medewerkers, haar partners en haar klanten voor wie uw achtergrond en ervaring relevant zou kunnen zijn om u in overweging te kunnen nemen voor een vacature. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Wij realiseren ons dat u in de branche waarin u werkt niet onbedoeld geconfronteerd wenst te worden met het feit dat u eventueel op zoek bent naar een andere baan. Uw cv wordt overigens nooit zonder uw toestemming aan een potentiële werkgever voorgelegd.

Privacy Online / Cookies

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van deze website. Wij maken gebruik van cookies om u bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw pc worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Deze gegevens zullen door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Dental People is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.